קטגוריות

התפרסמו לאחרונה

האור כמשל

שיעור מלא מתיקות: פרקי שירה. הפנייה המשתנה אל הקב"ה בלשון הברכות. הסכנה שבהגשמה, במה אפשר להתבונן, האור כמשל.

אלול – יסוד התשובה, החסד שבאחריות

איזה כיף, מעין עולם הבא לחזור ולקבל שוב מטעמת של ימי אלול המתקרבים. אשרינו שלא איבדנו את חוש הטעם. תודה, אבא

מסעי – ערך חיי אדם

למה עונש כה כבד? מה הוא עשה? זה היה בשגגה?!! הרבה בנוגע לגולים לעיר המקלט, ורצון התורה כאן בנוגע לימינו אנו.

הקשר עם תת ההכרה

מדוע באר משה את התורה בשבעים לשון? האם הלשון קשורה לתת ההכרה? האם החורבן והבניין הם שני צדי מטבע? מה הראייה שהקב"ה אתנו?

פרשת פנחס – ראיות טובות

מדוע מופיע עניין ראיית הארץ אצל משה רבינו 4 פעמים? מהן הראיות הטובות ומהן הראיות הרעות? הקשר לשלושת השבועות

בלק: משלוש זוויות

מה הפחיד כל כך את בלק ובלעם? מה הכוח האמתי של הקללה? האם אפשר ללמוד אודות כבוד האדם מבלעם?

דבש מלוקט מפרשת חוקת

מסע דילוגים מאלף לאורך הפרשה, טעימות של דעת, התחזקות והכרת התורה, רעיונות והסברים וללב הבכורה!

פרשת קורח – רוח הנבואה שלנו בהשראתו של משה רבנו

התחזקות נפלאה, והבטה פנימה אל מקור אור הדעת שבדור והטעויות העצומות של קורח (אהרן ומרים) ושלנו עצמנו