לך לך – מעומק ההסתר אל אהבת השם…

פרשת השבוע | קיסמי החסידות

בס"ד

שיעור שזור בהתחזקות לאין שיעור

תכנית מהממת! אברהם אבינו יהיה מורה הדרך שלנו בדרך המפותלת, הבלעדית לכל אחד מאתנו, המוליכה אל אהבת השם.

שתי צורות של הסתר פנים. הצדיקים מחזירים לנו את הנשמה. איזה סוד מגלים לאדם מבוגר? – כמה יצטרך לעבור עליו עד שימצא את גאולת נפשו! כמה חושך מחכה לו, ועד כמה עליו להתבונן ולבקש את הפתח המיוחד רק לו אל האור.

עבודה זרה בזמן אברהם וכיצד היא נראית בזמנינו. גודל הניסיון, וכיצד הוא נשלח אל אלה הכמהים לאהבת השם. 'אברהם אוהבי'. איך הוא זכה לזה? במה היה שונה מקודמיו? 'הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים'. אברהם היה הראשון שהבין מהי אותה יראת שמים המסורה לאדם. למה מחכה ממך רבש"ע. להתחלה הקטנה שלך! שגם כאשר המצב הוא שוד ושבר – האמן שאין זו גזירה! השמים ישתנו! רק עשה איזו התחלה (איתערותא דלתתא). התעקש לא להיות רחוק. תקבל נשמה אחרת! הקב"ה מחפש בנרות את אותם אוהבים שיתקנו עבורו עולמות חרבים כבר אלפי שנים…

רק אתה יכול למצוא את החוט שיעלה את הפרגוד מעל פנורמת החיים אדירת ההוד כך שגדולת השם תמלא את מחשבותיך והם יתחילו לנצנץ ולבעור באהבת השם.

'אברהם אוהבי'. בזכות זה זכה להיות תכלית הבריאה. לך לך בודד במחשבותיך, נבדל מכל השאר… מכאן ואילך יידרשו הוא וזרעו להיות בודדים.

תיאור 'ברית בין הבתרים'. נסיונות לבאר את הסמליות שבה ואת גזרת השעבוד. וזה התחיל בידוע תדע ויגמר במלאה הארץ דעה.

 

להורדה

72 דקות

 

 

 

מה יש לך להגיד על זה?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*

12345