משפטים: ההר כגיגית – הרצון הפנימי

יסודות במחשבה | פרשת השבוע | שבועות

בס"ד

שיעור מדהים

הברית בהר סיני: מדוע הקריבו צעירי הבכורות דווקא? מדוע מפרטת התורה שזבחו שם שלמים ופרים?

מה סודה של ההכרזה: "נעשה ונשמע"? מניין הביטחון הזה? הבה נחזור אל תחילת קבלת התורה – הצעה מוזרה: 'אם שמוע…תהיו לי…', ומה אם לא? שקט. והרי רואים שיש מצב של 'אם לא', כי הגויים סירבו? אלא השקט הזה הוא הוא 'הנעשה ונשמע'. מה פירוש? מה מחייב את כל הדורות הבאים?

הטענות של הגויים בעידן המשיח אודות האפליה נגדם והתשובות של הקב"ה: מהו עומק חילופי הדברים האלה? מדוע כפה על ישראל הר כגיגית? שלוש תשובות, אחת מאלפת מהשנייה. תשובת המהר"ל – ראיית כבוד השם היא הכפייה! מה פירוש? ואיך אפשר לראות את כבוד השם? הרי לא יראני האדם וחי? התשובה הנוראה: הם ראו את המימדים האלוקיים שלהם! את הקב"ה שבאדם. נורא מאוד! מדוע לא כפה הקב"ה על הגויים את קיום שבע מצוות בני נוח?

הרמב"ם בעניין 'כופין אותו עד שיאמר רוצה אני'. קושיית הגמרא בעניין הכפייה. מה קרה בשושן בימי מרדכי ואסתר, כיצד חזרה הבחירה?

כאן תשמעו את התשובות העצומות לכל השאלות האלה על פי רעיונותיו של הרב אריה כרמל, זתע"א.

להורדה

67 דקות

מה יש לך להגיד על זה?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*

12345