תכלית הכל – שכינה בתחתונים!

היהדות והבריאה | יסודות במחשבה

בס"ד

תכנית יסוד

הגן בעדן 

מסביבנו חוויה מדהימה של רעיונות פיסיקאלים לרום ולעומק. תערוכה משולבת לאין משיג של נוף אשר השכל הישר והלב בן החורין מעידים שרעיון אחד מתחבא בו. אבל מהו?

 

המקדש כאידאה בישראל

המשכן היה מעין הר סיני מטלטל. אך החזון היסודי של בית אלוקים השוכן בישראל קדם להר סיני. גילוי שכינה מעין ההתגלות בהר סיני כבר היה בצאתם ממצרים, כמופיע בשירת הים. אבל עוד קודם, כבר אצל האבות, אנו מוצאים את גילוי הקירבה העצומה הזו והשליחות להיות צינור ברכה לתחתונים. ובאמת, ממש במעשה בראשית, אנו מוצאים את תשוקת השכינה להיות בתחתונים: 'באתי לגני אחותי כלה', ולבסוף: 'והתהלכתי בתוככם'.

 

מה בין משכן למקדש

מה בין מקדש למשכן? מה בן בית עולמים לאוהל נודד עם קהל עמים? גילוי השכינה שהיה במשכן היה גדול יותר מזה של המקדש אך הנביא מבשר שלעתיד לבוא יחזור לבית המקדש ולירושלים אותו גילוי שכינה שהיה במדבר ואף יותר. בעת חנוכת המקדש שלמה המלך מכריז בהתרגשות באזני כל ישראל: 'ברוך ה' אשר נתן מנוחה לעמו ישראל. לא נפל דבר אחד מכל דברו הטוב אשר דיבר ביד משה עבדו'. הכל בא! וגם יהושע  חוזר על זה פעמיים. איזה עם יכול להעיד על דבר כזה?!

 

השיבה לעדן

האדם היה נזר הבריאה. התורה מדגישה שהקב"ה דואג לו ומטפל בו ואף נטע גן בשבילו בעדן, גן עם נוף רוחני ונוף חושני. גן זה נחרב כמו ערי הכיכר וסדום, אך הוא חזר להתגלות במשכן ובמקדש. וגם זה נחרב אך יחזור לפרוח במלוא יופיו בקרוב בימינו כמתואר לרוב באופן חי בדברי הנביאים.

 

להורדה

89 דקות

 

מה יש לך להגיד על זה?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*

12345