יום שני, יום יחידי, והוא ידידי, כי אני רוצה להשתנות בו בכל מאודי!

בס"ד

את מצוות 'והגדת לבנך' אנו מקיימים כתשובה לשאלות הילד 'מה נשתנה הלילה הזה?'

אופן ההגדה, לכתחילה לפחות, הוא – שאלה ומענה. הסיבה החינוכית פשוטה: אם הילד יתעניין ויפנה בשאלה הוא יזכור את התשובה, הוא גם יתאמץ להבין אותה, לכן אנו עושים דברים כדי לעורר אותו לשאול.

וסיבה זו היא מקיפה ועמוקה יותר ממה שנדמה בתחילה.

הפיכת בני ישראל לעם בסערת החיזיון של יציאת מצרים היא מעין שידור חוזר של בריאת העולם – מופע אור קולי של בריאה יש מאין. בבת אחת מופיע על בימת ההיסטוריה עם בעל יעוד משלו, שלא בדרך התפתחות הדרגתית, וזה מלווה בשינוי סדרי הטבע בקנה מידה עוצר נשימה – ממש מעין תשדיר פרסומת של בריאת העולם.

בעניין אמונת בריאת העולם אנו רואים שרק מי שמגלה סקרנות ושואל אודות הנוף האינסופי הזה, הוא זה שעומד לעכל באמת שיש בורא לעולם. כמו שאומר הנביא: 'שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה?' רק מי שישאל מי? מה זה צריך להיות? איך נהיה כל זה? הוא זה שיזכה להשיג את התשובה. וגם אצל אברהם אבינו למדנו שעוד מנעוריו היתה דעתו משוטטת ושואלת שאלות, 'כיצד אפשר לבירה בלי מנהיג?', עד שהציץ עליו בעל הבירה… לכן, כאשר בא הקב"ה לברוא לו עם 'יש מאין' כדי שבאמצעותו תתגלה אדנותו ומלכותו על הבריאה, כאשר הגיע הלילה המשומר לגילוי השגחתו על בני האדם אז מי שרוצה להיות נכלל בחיזיון ההתגלות הזה ('ראיית' השכינה ופעולתה האינסופית בתחתונים), להשתתף בחוויית 'המסך עולה' הזו – כרטיס הכניסה אליה מחייב שתהיינה גם שאלות, שאלות שתגרומנה לתשובות להופיע! זהו הסדר הקיומי של התגלות כבוד הקב"ה בלב האדם: קודם כהות, ואז התעניינות הולכת וכובשת, ואז זה קורה!

ולכן סיפור יציאת מצרים מתחיל בשאלות.

והחיזוק לנו הוא שנדע שכל תהליך, כל פריצת דרך בעבודת השם, בין ברמות הראשוניות בין ברמות הגבוהות יותר מתחיל בהתעוררות מלמטה. כשם שהריאות, כאשר הן זקוקות לאויר, הסרעפת יורדת והצלעות 'מתרחבות' והריאות 'פוערות את פתחן' ואז אויר מגיע מיד, כך גם כאשר האדם פותח את פיו להביע את כיסופיו, את תמיהותיו, את רצונו לחיות שוב, מספר הכל, מכריח עצמו להאמין שהשם קרוב והדיבור בוודאי נשמע 'באוזניו' יתברך, מיד מתקיים בו 'אני לדודי ועלי תשוקתו', כלומר, כאשר אני מבקש את דודי – תשוקתו של הדוד מתעוררת אלי. שמים מתעוררים להשפיע עלי. וזה פלא, חברים, פלא שאמנם קורה כל פעם מחדש, אף על פי כן המאמץ לחולל אותו נדמה בעינינו כל פעם קשה ואפילו מגוחך כמו בפעם הראשונה. וגם זה פלא.

 

 

מה יש לך להגיד על זה?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*

12345