מקום לא מקום (פרשת וישלח)

מהו המקום שבו דיבר אתו השם החוזר בסיפורי יעקב? כיצד זה קשור למהות הבית היהודי? נפלא ועמוק מאוד!! על פי הרב אריה כרמל ז"ל

נתת ליראיך נס להתנוסס

כיצד הניסיון מוליד מתוכו אור וגדלות, שמחה והתרת הספיקות. כמה מקרים להמחשה.

יש מאין

מה המהפכה האמתית שהביא א"א לעולם? מה טיבה של אמונת יש מאין?מה עניין 'עין טובה' ו'עין רעה'? שיעור של הרב משה שפירא ז"ל.

איש האמונה (שני תיאורי בריאת אדם) הרב סולובייצ'יק

שני תיאורים של בריאת האדם. שתי דמויות אדם קיימות בכל אחד מאתנו: אביר הקדמה ואיש האמונה הבודד

מי הוא האלוקים (חדש!)

כיצד להבין את מושג האחדות האלוקית ביהדות על פי שמות האלוקים שבמקרא (בהתגלות הסנה).

לאוכלים הידד! שתי הנפשות האוכלות.

לאוכלים הידד: סקירה מגבוה על פלא תופעת האכילה. מזונה של הנפש האלוקית. התחזקות להיות בא  ליטהר באכילה

יש מאין

מה המהפכה האמתית שהביא א"א לעולם? מה טיבה של אמונת יש מאין?מה עניין 'עין טובה' ו'עין רעה'? שיעור של הרב משה שפירא ז"ל.

י"ג מידות הרחמים (חדש!)

הסברים בדברי הבקשה 'אל מלך יושב...' ובעיקר הסבר והעמקה בי"ג מידות הרחמים: חלוקתם, סדר המשכם ופעולתם!

לאוכלים הידד! שתי הנפשות האוכלות.

לאוכלים הידד: סקירה מגבוה על פלא תופעת האכילה. מזונה של הנפש האלוקית. התחזקות להיות בא  ליטהר באכילה

נסיונות בפרנסה

הבה נקבל שוב כוחות, דעת ועצות כיצד להתמודד עם נסיונות הפרנסה. נשמע גם כיצד אחרים עשו את זה.

נתת ליראיך נס להתנוסס

כיצד הניסיון מוליד מתוכו אור וגדלות, שמחה והתרת הספיקות. כמה מקרים להמחשה.

יש מאין

מה המהפכה האמתית שהביא א"א לעולם? מה טיבה של אמונת יש מאין?מה עניין 'עין טובה' ו'עין רעה'? שיעור של הרב משה שפירא ז"ל.

לכו חזו מפעלות השם

לכו חזו ברחמים האדירים של הקב"ה אשר שתל בינינו צדיקים אמתיים. אם אדם היה יודע לאן הצדיק יכול להגביה אותו לא היה [...]

יציאת מצרים שבכל יום

שוברים את חומות הכלא. בכל יום ויום אפשר וצריך לצאת אל החירות - אל דעת דדכורא, אל הגדלות.

מי יכול לעזור לי היום?

יש אור של דעת  שאני אמור לקבל היום. שיגרום לי לדלג משמחה, שיוציא אותי מהמיטה. שידחוף אותי להתחיל מחדש.

דבר אל האותיות

הדרך לעמוד מול הקב"ה בלי דמיון חוצץ, היא לדבר אל האותיות. כמה דוגמאות. התחזקות עצומה מתוך ספר 'ערפילי טוהר'.

נסיונות בפרנסה

הבה נקבל שוב כוחות, דעת ועצות כיצד להתמודד עם נסיונות הפרנסה. נשמע גם כיצד אחרים עשו את זה.

נתת ליראיך נס להתנוסס

כיצד הניסיון מוליד מתוכו אור וגדלות, שמחה והתרת הספיקות. כמה מקרים להמחשה.

השגחות השגחות השגחות (חדש)

כמה סיפורי השגחה מרתקים וההתחזקות העולה מהם

יש מועד ב'? (חדש)

האם יש באמת מועד ב'? שמעו על אנשים שעשו את זה, שהצליחו להניע את ליבם לראות אחרת, לפתוח את חדרי נפשם אל רחמים החדשים.

לאוכלים הידד! שתי הנפשות האוכלות.

לאוכלים הידד: סקירה מגבוה על פלא תופעת האכילה. מזונה של הנפש האלוקית. התחזקות להיות בא  ליטהר באכילה

יש מאין

מה המהפכה האמתית שהביא א"א לעולם? מה טיבה של אמונת יש מאין?מה עניין 'עין טובה' ו'עין רעה'? שיעור של הרב משה שפירא ז"ל.

הקנה והושט (חדש)

הבה לא נרים ידיים ולא נעלים עיניים,  אלא נעצור וננסה עוד פעם לפעול גדולות בעניין האכילה ובעניין הברכות הקשורות בה.

יציאת מצרים שבכל יום

שוברים את חומות הכלא. בכל יום ויום אפשר וצריך לצאת אל החירות - אל דעת דדכורא, אל הגדלות.

תשעה באב האחרון (חדש)

מדרש פלאי באיכה רבה מאיר באור כובש את לבנו ושופך דעת על התקופה כולה לאור דברי המהר"ל בפי הרב אריה כרמל זצ"ל

חדש! The Miracle Worker מחולל הניסים!

מה עושים בימים אלה כדי לנצח? מדוע סירב משה בשליחותו? מהו הכוח היודע לחולל ניסים? חייה של הלן קלר

הימים האדירים האלה – קורונה

אנחנו עדיין בהלם, הכוח של ההרגל השולט בנו נחלש מעט, זו עת רצון, אסור לחזור אל עולם הגמדים של קודם. זה יותר מפחיד מהכול.

עוד בעניין הביטחון – קורונה

הביטחון הוא פירות העונה. קירבת השם היא רפואה שלמה לכל בכל. להיזכר ברוב חיבוקי רחמיו ולקבל יישוב דעת על סף הגאולה

יציאת מצרים שבכל יום

שוברים את חומות הכלא. בכל יום ויום אפשר וצריך לצאת אל החירות - אל דעת דדכורא, אל הגדלות.

ניסים!!

האם אתה מאמין בניסים? האם יש 'הלכות ניסים' בשו"ע? מה ההבדל בין נס לבין מקרה מוזר? כמה ניסים צריך כדי שתאמין?

על המרפסות – התחזקות! (קורונה)

התחזקות פורטה - כמה מנות חיים העמידים בפני הווירוס

דירה בתחתונים

דירה אצלך, בלבך! זו התכלית וזו השמחה! ומהי הדירה הזו? כיצד בונים אותה? מי ומתי? היא הייחוד האמתי. תכנית עצומה!

השגחות השגחות השגחות (חדש)

כמה סיפורי השגחה מרתקים וההתחזקות העולה מהם

יש מועד ב'? (חדש)

האם יש באמת מועד ב'? שמעו על אנשים שעשו את זה, שהצליחו להניע את ליבם לראות אחרת, לפתוח את חדרי נפשם אל רחמים החדשים.

י"ג מידות הרחמים (חדש!)

הסברים בדברי הבקשה 'אל מלך יושב...' ובעיקר הסבר והעמקה בי"ג מידות הרחמים: חלוקתם, סדר המשכם ופעולתם!

במשעול התשובה

מהלכים בצד הלב המטפס במשעול התשובה, מקשיבים אל מה שהוא שומע, מביטים אל לבטיו ומצטרפים אליו

מי אני – שיר

הסתכלו בי חברים, מי אני אתם אומרים....

חמישייה באותה מגשייה (ליסטים אתם)

מולטיוויטמין של התחזקות, חמישה חיזוקים: *מדוע אנו ליסטים? *אגדת האגם * יתגבר כארי *אחרית הימים *עליית הנפש מן המצרים

כל יום היה קורא לה

שיר שתמיד אהבנו. ועכשיו, ראו גם ראו מה שסייעתא דשמייא יודעת לעשות!

שירי העונה

כמה שירים מוכרים שכיבדנו אותם במילים משלנו ועוד אחד מקורי לגמרי. הכל במאור פני השם עלינו.

תשעה באב האחרון (חדש)

מדרש פלאי באיכה רבה מאיר באור כובש את לבנו ושופך דעת על התקופה כולה לאור דברי המהר"ל בפי הרב אריה כרמל זצ"ל

למה החורבן?

החלונות שדרכם רואים הנביאים מסמלים את ההכרה ותת ההכרה. האדם אמור להאיר את תת ההכרה שלו. התורה יודעת לעשות את זה.

הקשר עם תת ההכרה

מדוע באר משה את התורה בשבעים לשון? האם הלשון קשורה לתת ההכרה? האם החורבן והבניין הם שני צדי מטבע? מה הראייה שהקב"ה אתנו?

פרשת קידוש השם בשואה. עניין החורבן והגאולה

סיפורים יחודיים של קידוש השם בשואה. האם גם אנו מקדשי השם? מדוע מתגלה החורבן בעת בריאת העולם? לא להחמיץ!!

וישב- חנוכה- אלה תולדות יעקב יוסף

עניין הנתיב המפרך של זרע יעקב עד שהגיעו לכלל ישוב, ועניין האש והלהבה שתצא מבית יעקוב ותאחז בבית עשו שיהיה לקש

וישב-חנוכה: אל העין של הטייפון

אפשר להגיע אל הרגיעה והעונג של לב הטייפון. יש עצות והדרכות מעשיות נפלאות לכך, ויש גם מי שיחיה אותן בלבך. התעוררות אמת!

חנוכה היום – פרק השקפה וסיפור גבורה!

מהי ההגדרה של מתייוון? מי המתייוונים של היום? מה העמדה שיש לנקוט? סיפור גבורה נפלא לחנוכה מתקופת השואה.

נפתחו שערי הדעת ולנו הניצחון!

לכל הנכספים לחוות את החיים במלוא עוזם, להאיר להם ולעולם את החושך של יוון. העת כשרה לכך! הרשות ניתנה! הדלתות פתוחות!

דבר אל האותיות

הדרך לעמוד מול הקב"ה בלי דמיון חוצץ, היא לדבר אל האותיות. כמה דוגמאות. התחזקות עצומה מתוך ספר 'ערפילי טוהר'.

על המרפסות – התחזקות! (קורונה)

התחזקות פורטה - כמה מנות חיים העמידים בפני הווירוס

האור כמשל

שיעור מלא מתיקות: פרקי שירה. הפנייה המשתנה אל הקב"ה בלשון הברכות. הסכנה שבהגשמה, במה אפשר להתבונן, האור כמשל.

ראש השנה: יומו של הציבור או של היחיד?

האדם החבר בפמלייה המלכותית, והחרס הנשבר. מהו ציבור? מה ערך תפילתו לעומת תפילת הבודד? שיחה נחוצה!

חדש! The Miracle Worker מחולל הניסים!

מה עושים בימים אלה כדי לנצח? מדוע סירב משה בשליחותו? מהו הכוח היודע לחולל ניסים? חייה של הלן קלר

כמה דברות שמענו מתוך האש?

השם השמיע לנו את הדברות מתוך האש. האם את כולן? מה עשה משה? הנה השיטות הנפלאות המבארות את אשר קרה ונשמתנו פורחת.

בעינינו ראינו ובאזנינו שמענו

ישראל כולם הגיעו במעמד הנורא למעלת 'פנים אל פנים' כמשה רבנו! - כיצד זה יתכן? מעמד הר סיני הוא תכלית ההיסטוריה - האמנם?

משפטים: ההר כגיגית – הרצון הפנימי

תכנית מדהימה אודות החוויה המסתורית המתוארת בסוף פרשתנו, השאלות העצומות המתעוררות שם ופתרונן הנורא.

מה הלאה? יום העצמאות. רדיו קול חי.

רדיו קול חי. יום העצמאות תשע"ו מבט ממעוף ציפור על העידן המודרני כולו. והעצמאות שלנו בתוכו. איך אוכלים את כל זה?

התעוררות: ערב יום הכיפורים. רדיו קול חי.

שיעור והתחזקות. ערב יום הכיפורים תשע"ו. התחזקות נפלאה בעניין כוח ההתעוררות לתשובה.

ערב ראש השנה (רדיו קול חי)

הכל בתנודה והכל נרדמים בנדנדה. ובחלומם... בכיו של עשו. היכן קול יעקב? טכס ההכתרה של מלכה בשר ודם, והקל וחומר!

יומנו של הנער משה פלינקר הי"ד

קטעים מיומנו המדהים של נער בן 16, מופלא באישיותו, שנתגלה לאחר המלחמה במרתף בדירה בבריסל. הי"ד.

עבדו את השם בשמחה

עוד דרך להגיע אל השמחה, ואולי הגדולה מכולן, והפעם בהדרכת דוד המלך ב 'מזמור לתודה'.

תענית אסתר וגאולת הטבע

שני דיבורים בענייני הפורים: תענית אסתר (תכנית א'), וכיצד, על דרך החסידות אנו גואלים את הטבע מן ההסתר (תכנית ב).

הטיול שבחוץ והטיול שבפנים

נסיעה ארוכה, מה עושים תוך כדי? שמעו אודות טיול המחשבות והרגשות שהיה לי בנסיעה, וראו אם בא לכם לצאת לטיול דומה.

מבוקש, חי או מת – עמלק!

שלוש תכניות בנוגע למצוות מחיית עמלק: סקירה על עמלק ההיסטורי ועמלק היום. עניין שבת זכור וחטאו של עמלק. ותכלס, מה עושים.

ניסים!!

האם אתה מאמין בניסים? האם יש 'הלכות ניסים' בשו"ע? מה ההבדל בין נס לבין מקרה מוזר? כמה ניסים צריך כדי שתאמין?

מתחילים מבראשית

התבוננות אמתית על רקע פרשת בראשית. התחדשות נפלאה של חיים ואמונה. וגם קווים לדמותו של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב זתע"א.

על סף אחדות הכל

כיצד קריאת שמע מכינה אותנו אל עידן האחדות. אנו על סף חוויית אחדות העולה ובאה מששת ימות עולם. שיחת יסוד.

מתוך האש: לא יהיה לך…

הדיברה השנייה המהדהדת בכל לב לעד: 'לא יהיה לך', מצווה עצומה התקפה בכל רגע. מה היא אומרת?

מי אני – שיר

הסתכלו בי חברים, מי אני אתם אומרים....

כל יום היה קורא לה

שיר שתמיד אהבנו. ועכשיו, ראו גם ראו מה שסייעתא דשמייא יודעת לעשות!

פרוטשייק של התחדשות

רצף חיזוקים ברוח שמחה. כגון: התעוררות רוח הנבואה, השכינה, האמונה והחתונה - חיזוק חשוב! פתק ממועדון הלבבות השבורים ועוד

שלהבת עולה מאליה

התחדשות שלהבת הבוקר (בניחוח עדין של חנוכה)

י"ג מידות הרחמים (חדש!)

הסברים בדברי הבקשה 'אל מלך יושב...' ובעיקר הסבר והעמקה בי"ג מידות הרחמים: חלוקתם, סדר המשכם ופעולתם!

זוהר התשובה

עוד אנרגיה של התחזקות וכיסופים לקראת יום הכיפורים. קטעי זוהר, חסידות וסיפורים על כוח התשובה.

האנחה והסליחה

כוחה של אנחה, אנחת חרטה, על פי החסידים, ושיעור אודות החירות של יום הכיפורים על פי הרש"ר הירש

טיול לגליל בעשרת ימי תשובה

עי"ת הם ימי זריעה המיועדים להניב יבול רב. איך משקים אותם? הקשיבו לתיאור נפלא של טיול 'תמים' לגליל ועקבו אחר הנעשה...

ניצבים – רק אם לא נתקעים במצבים!

שיעור והתחזקות לראש השנה. הבעיה העיקרית היא כוחו הנורא של ההרגל. אם נשכיל לצאת מכלא שעבודו אנו בדרך לגן עדן עלי אדמות.

ראש השנה: יומו של הציבור או של היחיד?

האדם החבר בפמלייה המלכותית, והחרס הנשבר. מהו ציבור? מה ערך תפילתו לעומת תפילת הבודד? שיחה נחוצה!

התקווה האחרונה

מה עושה מי שלא התכונן? חיזוק נפלא לראש השנה! והנה, הדין בכבודו ובעצמו מתגלה, הכל ישן, השופר מעיר והנשמה נכנסת לתמונה!

כאשר מידות הרחמים מאירות

מהן מידות הרחמים? כיצד הן פועלות עבור אלה שמיחלים אליהן? מה מבטיח השופר לכל מי שעוצר להקשיב? שיחת יסוד על פי הרב הירש

סינדרלה עולה אל ההוד שבהוד

תיאור חי של החוויה במירון וגם כפית טעימה של דעת. ניסו לקרר אותנו. אמר לנו הרבה סיבות להישאר בבית. הודו לשם [...]

לכו חזו מפעלות השם

לכו חזו ברחמים האדירים של הקב"ה אשר שתל בינינו צדיקים אמתיים. אם אדם היה יודע לאן הצדיק יכול להגביה אותו לא היה [...]

מחלוקת לשם שמים

התחזקות נפלאה: כיצד נוכל להינשא על כנפי מחשבות טובות מעבר לכל המחלוקות שעולם ומלואו חולקים עלינו. (ברוח החסידות)

ימים של גדולים – שבעה שבועות!

מהי הגדלות אליה אנו חותרים בימים האלה? מה הרעיון מאחורי השבע כפול שבע (ימים)? האם יש בנו חורים שחורים (שצריך לסתום)?

והבדילנו מן התועים לשמחה

כיצד נתעורר לשמוח עם התורה כך שהרגליים יינשאו מאליהם? במה נשתנינו מן הגויים? מה הבננו וידענו והם רחוקים מלהבין ולידע

הושענא רבא, שמיני עצרת וסיום התורה

הדין האחרון, ההקפות ומשמעותן, יום העצרת וצער הפרידה... סקירה על הפסוקים האחרונים של התורה ופרידה ממנה וממשה רבנו.

השמחה, הברכה, הסוכה וגם הגויים

בימים נוראים עוררנו זרמי חיים ענקיים. כיצד אנו עומדים לקבל אותם? מהם ענני הכבוד? מה לגויים אצל הסוכה?

מקימנו מעפר לשמחת ישיבת הסוכה

חווית הקבע של האמונה (תשבו), בתוך ארעיות הסוכה. שיעור מקסים על פי רעינותיו מאירי הלב של הרב הירש.

איש האמונה (שני תיאורי בריאת אדם) הרב סולובייצ'יק

שני תיאורים של בריאת האדם. שתי דמויות אדם קיימות בכל אחד מאתנו: אביר הקדמה ואיש האמונה הבודד

נקבה תסובב גבר (פרשת בראשית)

שיעור מדהים! האשה בגן עדן, החטא, התיקון: מיעוט אור הלבנה, מעמדה בתורה. אור חדש: משיח בן יוסף, מהפך - נקבה תסובב גבר!

איזוהי אשה טובה – כשהטמפרטורה עולה

מה את עושה כאשר את כועסת עליו? את הר געש או קדוש מעונה? שניהם לא טובים. למדי דרך שתועיל ותפתור.

פרק ז: "הסתגלי אליו". פרק ח: "ראי מבעד לעיניו"

כמה דוגמאות כיצד על האשה שהחליטה להפיח רוח חיים בנישואיה להעניק לבעלה את הבכורה.

לכו חזו מפעלות השם

לכו חזו ברחמים האדירים של הקב"ה אשר שתל בינינו צדיקים אמתיים. אם אדם היה יודע לאן הצדיק יכול להגביה אותו לא היה [...]

מי יכול לעזור לי היום?

יש אור של דעת  שאני אמור לקבל היום. שיגרום לי לדלג משמחה, שיוציא אותי מהמיטה. שידחוף אותי להתחיל מחדש.

פרשת קורח – רוח הנבואה שלנו בהשראתו של משה רבנו

התחזקות נפלאה, והבטה פנימה אל מקור אור הדעת שבדור והטעויות העצומות של קורח (אהרן ומרים) ושלנו עצמנו

רבי ישראל סלנטר זתע"א (כ"ה שבט)

הלב הטוב, הצלם הנחמד, הנפש המאירה הזו של גאון וצדיק בישראל אשר עשה גדולות לעמו זכותו תביאנו לימות המשיח.

חדש! The Miracle Worker מחולל הניסים!

מה עושים בימים אלה כדי לנצח? מדוע סירב משה בשליחותו? מהו הכוח היודע לחולל ניסים? חייה של הלן קלר

הימים האדירים האלה – קורונה

אנחנו עדיין בהלם, הכוח של ההרגל השולט בנו נחלש מעט, זו עת רצון, אסור לחזור אל עולם הגמדים של קודם. זה יותר מפחיד מהכול.

התכבדו מכובדים! – "אשר יצר": הלאה הקורונה

בירכת אשר יצר: לעומק ולגובה. כיצד משתנים, כיצד מקבלים גדלות, לאור ההתבוננות בה.

על המרפסות – התחזקות! (קורונה)

התחזקות פורטה - כמה מנות חיים העמידים בפני הווירוס

החזון איש (היארצייט היום, ביום חמישי ט"ו חשוון)

מעט רקע ועדות אודות החזון איש על פי הספר "קול יעקב" (שכתב נכדו של הסטייפלר) ועוד.

האם לימוד התורה שלי עוזר למישהו

שיחה יפהפייה בעניין הדלק הרוחני המניע את הכדור הזה על כל בריותיו והוא - לימוד התורה שלנו.

טו בשבט – שנה טובה לשכינה

סוד האדמה: המשפיע והמקבל, הכלי והאור. שכינה בתחתונים. הארץ המיועדת לנו מראשית היצירה. חיבתה של ארץ ישראל.

טו בשבט- האדמה הטובה

וכי האדמה טובה? והלא ה' הוא הטוב? אלא אנו יונקים את הקדושה של השכינה מתוך האדמה. הקדושה שבאדם מלבלבת על ידי פירות הארץ.

השגחות השגחות השגחות (חדש)

כמה סיפורי השגחה מרתקים וההתחזקות העולה מהם

יש מועד ב'? (חדש)

האם יש באמת מועד ב'? שמעו על אנשים שעשו את זה, שהצליחו להניע את ליבם לראות אחרת, לפתוח את חדרי נפשם אל רחמים החדשים.

י"ג מידות הרחמים (חדש!)

הסברים בדברי הבקשה 'אל מלך יושב...' ובעיקר הסבר והעמקה בי"ג מידות הרחמים: חלוקתם, סדר המשכם ופעולתם!

במשעול התשובה

מהלכים בצד הלב המטפס במשעול התשובה, מקשיבים אל מה שהוא שומע, מביטים אל לבטיו ומצטרפים אליו