שידורים להאזנה והורדה
 • משבר הקורונה
 • מעגל השנה
 • יהלום של התחזקות
 • מצב רוח טוב והתחדשות
 • תפילה
 • יסודות בהשקפה
 • פרשת השבוע (ועיקרי היהדות)
 • העם והארץ אז והיום
 • קיסמי החסידות
 • סיפורים וחוויות
 • לרשימה המלאה >>
 • קטגוריות

  מיוחדים לעמוד הבית

  כמה דברות שמענו מתוך האש?

  השם השמיע לנו את הדברות מתוך האש. האם את כולן? מה עשה משה? הנה השיטות הנפלאות המבארות את אשר קרה ונשמתנו פורחת.

  פרשת יתרו - וההר בוער בלב

  שיחת יסוד יפהפיה! הרגעים הגדולים למרגלות ההר. מה ראינו כאשר נבקעו הרקיעים. ההר בוער בלב - הראייה מבעלי התשובה, ועוד...

  פרשת יתרו - הביקור, המעמד והנילמד

  כיצד נעשה הסדר והתיקון היאה והנאה לעם ה'. ומעתה יש את הכלים להעפיל אל קבלת התורה - האירוע הנפלא שביצירה.

  תכלית הכל - שכינה בתחתונים!

  חזון העליונים המשתוקקים לדור בתחתונים הוא הציר המרכזי עליו סובבת התורה וההסטוריה. ארבע פרקים העולים מעלה, מעלה.