הלו יום רביעי, איזה יום נאמן, יום לא אלמן, הגעת בזמן! ה'ללויה בניסן!

בס"ד

הרב אביגדור מילר על הגאולה

…והגאולה הזו (הממשמשת ובאה) תהיה האושר הכי גדול, כי החיים בין הגויים הם צער עצום עבורנו. אנחנו לא מבינים כמה אנחנו מפסידים בהיותנו בין הגויים. אפילו בארץ ישראל אתה חי בין גויים יהודים. ולכן היום, הגלות מכבידה על מוחנו ועל הנשמות שלנו; אנחנו כלואים בתוך גישות של גויים. אנחנו כמובן לומדים תורה וזה עוזר; אתה בן חורין אם אתה לומד תורה, כי זה משחרר את דעתך מכל הרשע והשטות של הגויים. אבל לא משנה, מסביבנו האווירה, האווירה, רוויה בשטות ובשקרים ויש לזה השפעה. נצרות, איסלאם, אבולוציה, ליברליזם – הכל טיפשות; אין בזה כלום. אתה רואה כמה מרושעים וכמה מטופשים הדרכים שלהם, ואיך הם הורסים לעצמם את עולמם בגלל כל השקרים האלה. הם הורסים את חייהם, האנשים המרושעים האלה. והבעיה היא שאנחנו חיים ביניהם והם מקלקלים אותנו.

להיות בין הגויים זו אבידה עצומה עבורנו; זו, אכן, המשמעות של גלות – סבל מהגויים. אבל לא רק סבל פיזי, כי אם הגויים יהיו טובים אלינו ויסבלו אותנו, זה יכול להיות יותר גרוע. כשהגויים רדפו אותנו זו הייתה החומה בינינו לבינם. אבל כשהגויים נתנו לנו חירות וסובלנות זו הפכה הגזירה הרעה מכולם: מיליונים הלכו לאיבוד בגלל הסובלנות והשוויון. יותר מהמיליונים שהשמיד הימ"ש הגרמני.

בימים 'הטובים' כשהיהודים היו בגטאות לא יכולנו להתערבב. כשיהודי יצא לרחוב, ירקו עליו והשליכו אותו לביב. התוצאה הייתה שלא היה ליהודי רצון להתערב עם הגויים. מהבחינה הזאת הגלות היום היא רעה יותר משהייתה בעבר – אנחנו נמצאים היום בגלות יותר מאי פעם.

כמובן שאנחנו עושים כמיטב יכולתנו כדי להשיב מלחמה נגד השפעות שגויות, אבל אנחנו מחכים לצאת שוב לחופשי בניסן, מחכים שהקב”ה יקבצנו מן הגויים, ויצילנו מן הגויים: השם, בבקשה הצל אותנו מהגויים, 'להודות לשם קדשך' – כדי שנוכל להלל את שמך הקדוש, 'ולהשתבח בתהילתך' – וניטיב ונשבח את עצמנו על ידי זה שנהלל אותך. כאשר אנו משבחים אותך, ה', אנו נעשים טובים יותר. אז אנא, אבינו, הצל אותנו מן הגויים כדי שנוכל לעשות זאת – תן לנו הזדמנות לשבח אותך שוב בניסן על ניסי גאולתך.

ועל כן יש לנו לומר: 'הושיענו אלוקי ישענו וקבצנו והצילנו מן הגויים' – בוא, עזור לנו ה', והצילנו מהגויים, להודות לשם קדשך' – כדי שנוכל להודות לך עוד יותר. ואנו מבקשים ממך: "אנא, הוצא אותנו שוב מן הגלות בניסן כמו שעשית פעם, ונביע לך את תודתנו! איך נביע את הכרת התודה שלנו? על ידי שיפור עצמנו. נשבח את עצמנו. איך? בתהילתך. ומה היא תהילתך? החיקוי שנחקה אותך ונלך בדרכיך לנצח.

קלטת # E-103

מה יש לך להגיד על זה?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*

12345