תודה לאשר חידש את הרצון, הנהיג את העולם באון, והביא את יום הראשון, ג' מנחם אב! שבוע טוב לכל הדבקים, בעיר האלוקים!

בס"ד

הנביא ירמיהו אומר: 'זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולתייך, לכתך אחרי במדבר…', כלומר, הקב"ה זוכר את האהבה הצעירה של ישראל אליו – הוא מתבונן כל העת כיצד בת טובים עשירה, יפה בנשים, הכניסה איש זר הבא מרחוק אל בית אביה ועשתה עמו חסד, ואחר כך דבקה נפשה בו והתחתנה אתו ואחרי זה גם האמינה בו ויצאה עמו מבית אביה אל המדבר אל מקום שהיה חפצו ללכת…

וכל זה משל, והנמשל מוכר לכולנו: אבותינו הקדושים (ויוצאי חלציהם) שמרו את דרך ה' והודיעו את אלקותו בעולם בקרב כל העמים עובדי האלילים עת היה הוא יתב' כגר חסר מנוחה… לא מוכר בין בני האדם… וזה נקרא חסד נעורייך, ואחר כך התחתנו עמו ונכנסו עמו בברית אהבה, חיבורי חתן וכלה, וזה היה כאשר יצאו אבותינו ממצרים וקבלו את התורה, וזה אהבת כלולותייך, ותוך כדי כך הגדילו להאמין בו ויצאו אחריו אל המדבר מרוב חשק אל הדביקות בו, בשכחת עצמם ובבטחון נפלא. וזה לכתך אחרי במדבר.

וכך אנו, בעלי התשובה, בדור הזה, הכנסנו, כביכול, את השם אל ביתנו כאשר רבים כל כך מסביב לא ידעוהו ותעו אחר ההבלים והתענוגות, כפירות ודמיונות, ואנו קבלנו באהבה את תורתו, ועזבנו את החברה התוססת, המשגשגת בקסמי כזביה, והלכנו אחריו יתברך אל בתי המדרשות ואל רחובות שומרי המצוות ואל כל מקום אשר יוליכנו שמה. והוא זוכר לנו את אהבת הנעורים הזו ומגלה לנו בפי הנביא שהאהבה הזו עומדת להתחדש: 'ומשוש חתן על כלה ישיש עלייך אלוקיך'. ומספר לנו הנביא במקום אחר: 'וארשתיך לי לעולם...'.

וכותב בספר 'קרבת ה" (לאדם ווינסטון): לאהבת אנוש יש גבול. אבל האלוקים הוא אינסופי וגם מושלם לכן אהבתו היא אינסופית וכלילת השלמות. והוא ברא בעולם כל מיני סוגי אהבות כדי שיהיה לנו קצת ציור והשגה מה היא אהבתו אלינו.

אלוקים אוהב אותנו בשל כל מה שאנו וגם בשל מה שבכוחנו להיות. הוא יתב' מכיר את חסרונותינו, וכאבא טוב הוא עושה כל מה שאפשר כדי לעזור לנו לפתח את אישיותנו אל מלוא הדרה. יחד עם זה הוא מתענג על המעלות העצומות שיש לנו כבר עתה, היופי העצום הגלום בנו, השאיפות הנהדרות שלנו להידמות אליו יתברך.

לכן:

עשה רשימה של כל התכונות הטובות שיש לך. גם אלה שהן עדיין רק גלם, ניצנים… רשום גם את המעלות שנראה לך שאתה עתיד לקנות בעתיד. אצל הקב"ה הן כבר מתנוססות במלוא יופיין. עשה גם רשימה של התכונות המרהיבות שייתכן ותהיינה לילדיך… חזור על הרשימה הזו עוד ועוד! דע מה מלבה את האהבה הקדושה אליך.

אבל ככלות הכל הקב"ה אוהב אותנו פשוט בגלל שאנו קיימים. אנו חדוות יצירתו, והוא ברא אותנו על מנת להרעיף עלינו את אהבתו השלימה. וואו.

 

 

מה יש לך להגיד על זה?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*

12345