יום רביעי אתה וודאי ידידי, בלעדי, סיכת זהב ועדי, צופן אור בעדי. ט' בסיוון!

בס"ד

 אל היום החדש ואל החיים בכלל:

או הו, עולם מרתק! ספרי החסידות מלמדים שהעולם הזה הוא מלבושים על המדרגות התחתונות של הקדושה. כלומר, השם אלוקינו רצה 'שנטעם' מקדושתו – טעמו וראו כי טוב השם, רצון אלוקי נפלא שנחווה את 'חייו' על ידי אינסוף רחמיו, ולכן הוא צמצם את אורו, את כבודו, באופן מופלא על מנת שיוכלו להתקיים עולמות ומציאויות שיוכלו לחוש את נוכחותו, 'קירבת אלוקים לי טוב', שיוכלו להכיר ולקבל את רחמיו ולהודות עליהם. הנה, לדוגמא הבוקר הטוב הזה שסביבנו, התבוננו בו ונסו להתרגש ממה שמציץ מבין החרכים!

העוה"ז שלנו, מעון האדם, הוא תכלית ההרחקה מהקב"ה, כלומר, הרבה לבושים והרבה הסתרות נשגבות שהדעת רחוקה מלהשיג קצה קצותם עד שנוצר עולם בו יכול להתקיים יצור שהוא פלא קיומי, יצירה משותפת של העפר והנשמה. מרגיש את כוח שניהם, וכל תחושת האני שלו היא קו התפר ביניהם. וואו! כל הכבוד, השם! איזו גאוניות, איזו אהבה, איזה רחמים! והנה, על אף הריחוק המהותי הזה, מתחולל כאן פלא נוסף שאין להשיגו: השם כל כך קרוב לאדם, לכל המבקש את פניו באמת, עד שהזמן יכלה והסיפורים לא יכלו אודות הקרבה הזו. 'ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום'.

העולם סביבנו, אם כן, הוא מציאות הקדושה המתלבשת בכל מה שאנו רואים, שומעים, טועמים, מריחים, וזה עניין הניצוצות החבויים, ההוד שבכל דבר – זו אמונתנו ודופק לבנו, שבכל דבר יש רמז אלוקי המחיה אותו. זה סוד מה שכתוב בנביא כי 'הארץ הדום רגלי' – הארץ, הבריאה המגושמת ביותר, גם היא מקושרת אל הקדושה, ולא עוד אלא היא זו שעליה נאמר 'סוף מעשה במחשבה תחילה'. זה היה רצונו הכמוס שתתגלה מלכותו בין הקרינות והאלקטרונים, שיתקיים מלוא כל הארץ כבודו, מלאה הארץ קנייניך. לכן מדריגה זו של תחושת מציאות האלוקות כאן עלי אדמות נקראת 'מלכות': התגלות כבוד מלכותו, והיא הנקראת גם אמונה, כי אין אנו יודעים באמת דברים כאלה לאשורם עד שתמלא הארץ דעה, אבל היא כוח אחדות נפלא המחדש שמחה וחיים, ומקשר, כחוט החורז את הפנינים, את אין סוף המדרגות, ובלי אמונה אין לנו חיים ממש.

ועל האמונה נאמר 'רגליה יורדות מוות', והכוונה שהיא עלולה להגיע למצב שבו סכנה לחיות איתה! כי יש לה בחינה של קטנות. ובקטנותה היא גובלת באותו דמיון צבעוני, דמוי חיים, שהוא חוץ לקדושה… וכאשר עובר על האדם ניסיון מניסיונות העולם הוא לרוב נופל בדעתו ואמונתו נפגעת, מתכווצת והופכת לאמונה שחוץ לקדושה, אמונה כוזבת, הבהובים מיסטיים… לעתים תכופות הוא נקלע אל שדה המשיכה של הכפירה המגושמת (באצטלה מדעית) וכל יניקת החיצונים, כך שמעתי ממורי, כל העולם המגושם כולו, המסתיר, המתעתע, נתהווה ותפח ותפח מנפילות האמונה אל תעתועי הכזב ודמיונות ההבלים… מזעזע!

אנו, אם כן, פועלים במקום המרוחק ביותר – מקום שנראה בור ריק שאין בו מים! אין הקדושה גלוייה, ויש להתבונן בעיני אמונה על מנת לגלות אותה. וחלק מאמונה זו הוא לדעת שלעיתים דוחפים את האדם מן השמים (כביכול) אל הנחשים ועקרבים שבבור. ועל זה נאמר 'רגליה יורדות מות' (כך שמעתי עוד ועוד מרבי עד ששוכנעתי ששמעתי). וזה יכול להמשך גם זמן רב, השם יושיע, וניסיונו של היהודי אז הוא לא למהר לאבד תקווה ולהחליט שהכל עלה בתוהו, אלא לעורר בלבו, כל עוד נפשו בו, אמונה ותקווה! להחזיק מעמד עד שנשלחת היד לעלותו משם, והיא בוא תבוא! והוא ישוב אל הקדושה ואל השמחה. כלומר, ישוב להאמין בעצמו ובחייו ולהאמין בתשובה. כמו שהתגבר דוד המלך, לאחר הנפילה עם בת שבע, להאמין ברחמי השם ולהאמין בכנות לבו המתחרט ולא להחליט שהכל נגמר באופן נורא שכזה …

והקב"ה מזמין ומלביש לכל אדם רמזים בלבושי מחשבה דיבור ומעשה לפי היום ולפי האדם ולפי המקום כדי לקרבו לעבודתו, מצמצם עצמו לכל אדם כפי שהוא, ולכן אנחנו נדרשים להעמיק ולהעסיק מחשבתנו בדבר הזה, להתמקד ולהתבונן ברבוי הפרטים ולנסות להבין מה הקב"ה אומר לנו. וזה מה שאמרנו לאחרונה, בשם הצדיקים, שאת רווח העולם הזה אי אפשר לשער! כי כל זמן שאתה רק נזהר שלא ליפול אל הייאוש, אל העבירות, אתה פועל יפה (וממילא) בגבול הקדושה, כי הקדושה נחבאת בכל דבר ואתה מתקן ומועיל ומרוויח בכל מה שאתה עושה. שתהיה אתה השליח לעבודה המיוחדת הזו זכית ונחתמת ביום הכיפורים. וכל בוקר, אומרים הצדיקים, כדאי להסתכל ארוכות בשמים. זה מעורר את הדעת. ובעיקר להתעקש, ממש למסור נפש, להיות בשמחה כי האמת היא שאתה מרוויח! בין אם הלב מרגיש כרגע את האמת הזו בין אם הוא שכח אותה לגמרי.

הנה דוגמא נחמדה להתבוננות ומציאת רמזים בדברים הכי יום יומיים: מה אנו שומעים לעיתים קרובות ברדיו? 'הנה החדשות ועיקרן תחילה'… ואחר כך: 'ואל החדשות בהרחבה'. ואנו עכשיו נתמקד בביטוי הזה ונשאל את עצמנו 'מה הן באמת "עיקר החדשות" שהרדיו משמש רק כשליח להזכיר לנו אותן?' מה היא אותה התחדשות עצומה שמרמזים לנו עכשיו ברדיו אודותיה? אלה וודאי השמים והארץ שנבראו גם היום מחדש! השם שוב חידש בטובו מעשה בראשית… ועכשיו "אל החדשות בהרחבה": אל כל הפרטים למיניהם, כל צבאות היום יום.

תתחדשו!  אמיגוס! 

 

 

מה יש לך להגיד על זה?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*

12345