יום השישי, ח"י תשרי – חיים כולנו היום! יום ההילולא של רב נחמן מברסלב זת"ע!

בס"ד

ראו בדף הבית תכנית יפה אודותיו ששודרה לפני שנים ולא פג קיסמה כלל.

כמה פירורים, מלוקטים באקראי, מדבריו:

אמר, 'לקדושת הברית זוכים על ידי שמחה. כי עיקר התגברות התאווה הזו של ניאוף הוא על ידי עצבות ומרה שחורה, על כן צריך להתגבר ביותר להיות בשמחה תמיד'.

'החכמה הזו של הנגינה גדולה ויקרה מכל החכמות שבעולם'

'אוי ואבוי שאין אנו חושבים כלל על בנינו ודורותינו איך להצילם ממים הזדונים הרעים האלה שרוצים לשטוף את העולם חס ושלום, הלא המה דרכי הלימודים הרעים של החכמות החיצוניות ולשונות הגויים והפילוסופיה (ההשכלה) המתפשטים עכשיו בעולם, והאפיקורסות הולכת ומתרבה בעולם בעוונותינו הרבים, ומה נעשה לבנינו ודורותינו שינצלו מזה?'

כותב רב נתן (תלמידו הגדול): 'אני משמח עצמי בכך שאני חפץ ומתגעגע על כל פנים לשמוח ולסלק המרה שחורה מעלי. כי גם זה טוב, כאשר חפצים בזה. כך שמעתי מפיו הקדוש'.

'כל יום שונה לגמרי מקודמו. כל יום מביא עמו מהלכים חדשים בכל העולמות ופותח דלתות שלא היו פתוחות קודם… וכן כל אדם מעניק בכל יום תענוגות חדשים לקב"ה שלא היו יכולים להיוולד יום קודם. למה אם כן תיפול ברוחך ממה שעובר עליך? אולי ביום הזה ממש אתה תגרום לקב"ה תענוג נפלא במעשיך. אין לך רשות לתת לזיכרונות הכואבים להחליש את דעתך. אפשר הדבר שאתה נבראת עבור היום הזה דווקא. שכל הצער שהגיע אליך עד הלום נועד להביא אותך אל היום הזה כדי שתעבוד את השם באופן שייתן לו תענוג ושעשועים שאיש מעולם לא נתן לו. לעולם לא היו שני אנשים שווים זה לזה, וכל אחד נותן תענוג מיוחד לריבונו של עולם שהשני אינו יודע לתת. כך גם אין יום שווה לחברו. לכן, אתה, היום, במעמד יחיד לגמרי לעבוד את השם בשמחה.'

'אדם צריך להתגבר על כל המניעות והעיכובים שהוא פוגש כל יום ולנפץ את המחיצות המפרידות בינו לבין השם. זה נעשה על ידי השמחה. אם זה קשה לך מאוד, ואפילו כבד ממך לגמרי, על כל פנים עשה עצמך כאילו אתה שמח. זה יביא אותך להרגיש שמחה אמתית. השמחה היא השער והפתח אל מאור פני השם. מיד כאשר האדם נמלא שמחה שהביא עצמו קרוב אל השם, הוא כבר יכול לדבר אל השם. כי השמחה שאדם משיג כאשר הוא חש שהשי"ת אצלו, לצדו, אין דומה ואין שווה לה, וכאשר תלמד להכירה תתחיל לדבר אל השם בטבעיות, במילים שלך. קרבת השם שתרגיש תגרום לך באופן טבעי לחשוק לדבר אל השם יותר מכל עבודה אחרת. וכאשר אדם מדבר אל השם בקביעות, הוא השיג מדרגה של שלמות שאין למעלה ממנה. הוא הגיע לשער דרכו הצדיקים האמתיים נכנסים.'

 

 

 

 

 

מה יש לך להגיד על זה?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*

12345