או טו טו חג הסוכות תשפ"ב! יש! נכנסים גוף ונשמה אל הסוכה!

בס"ד

נכנסים אל הסוכה בהרכב מלא!

חג הסוכות, היינו כחולמים! עוברים למשך שבוע אל אורח חיים אחר: סוכה והלל, שמחה ואתרוג – ולבבנו כאייל יערוג.

הסוכה היא זכר לסוכות הדלות, הפשוטות, שבהן הושיב הקב"ה את היוצאים ממצרים בימי הנדודים במדבר. המדבר – מקום מסוכן ומאיים. אבל הסוכה היא גם זכר לענני הכבוד שהקיפו אותם, כלומר, לתחושת ביטחון מרוממת, תחושת קירבה והגנה שחשו ישראל במדבר למרות התנאים העלובים, המאיימים, החיצונים.

ומאז ועד היום אנחנו כך. במבט חיצוני קיומנו עראי ומסוכן, אך תחושתנו הפנימית היא תחושת הגנה וביטחון לנוכח כוח אדיר בנפלאות המשגיח עלינו. איזו אמת יהודית בלעדית זו! יקרה ומשמחת את הלב, עובר לרגליים…

תפילה לכניסה אל הסוכה

יהי רצון מלפניך, ה' אלקינו ואלקי אבותינו שתשרה שכינתך בינינו ותפרוש עלינו סוכת שלומך. ובזכות מצות סוכה שאנו מקיימים, תקיף אותנו מזיו כבודך הקדוש והטהור, וזה שיצאנו מביתנו החוצה ייחשב לנו כאלו הרחקנו נדוד.

הרב כבסנו מעווננו ומחטאינו, ובזכות אושפיזין עלאין תהיינה אוזנך קשובות לתת לנו רוב ברכות. ותתן לנו זכות לשבת ולחסות בסתר צל כנפיך בעת פטירתנו מן העולם, ולחסות מזרם וממטר, כי תמטיר על רשעים פחים. ותיטיב לנו החתימה, ותזכנו לישב ימים רבים על האדמה, אדמת הקודש, בעבודתך וביראתך, ברוך ה' לעולם אמן ואמן.

ככל שיש לאדם יותר רכוש, ככל שהוא פחות הוא. הרכוש יכול להשחית אישיות עצמאית אמתית. למה? כי בקלות מגיע האדם להיות נסמך יותר ויותר על חפציו ומבקש בהם ביטחון ומזהה עצמו עמם, במקום לראותם כאמצעי שיעזור לו לשמש את החברה האנושית ואת הקב"ה טוב יותר. ביטחון בקב"ה ובהשגחתו שאותו מלמדת הסוכה (דירת עראי, סכך ולא גג) הוא, אם כן, ההכנה לשימוש הנכון והמאושר ב'מתנות הטבע' ושאר הברכות שהקב"ה מעניק לאדם (חג האסיף, ארבעת המינים). וכאשר האדם מוצא את נועם תחושת הביטחון בהשגחה האלוקית עליו אין זה אומר שחייו יהיו סטטיים, פסיביים ומופנמים אלא זה צריך להביא את היהודי לשימוש שמח ורק שמח בכל המעלות הנפשיות והברכות הגשמיות שהשם נותן לו – את זה מלמדת השמחה הגדולה בארבעת המינים ושמחת חג האסיף.

תגובות

  1. עופר מנתיבות הגיב:
    עופר מנתיבות

    קצר וקולע

    חד וברור


    דירוג: 5 / 5

מה יש לך להגיד על זה?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*

12345