שידורים להאזנה והורדה
 • שלושת השבועות, החורבן
 • יהלום של התחזקות
 • מצב רוח טוב והתחדשות
 • תפילה
 • יסודות בהשקפה
 • פרשת השבוע (ועיקרי היהדות)
 • העם והארץ אז והיום
 • קיסמי החסידות
 • סיפורים וחוויות
 • היהדות והבריאה
 • לרשימה המלאה >>
 • קטגוריות

  הצדיק שבדור

  לכו חזו מפעלות השם

  לכו חזו ברחמים האדירים של הקב"ה אשר שתל בינינו צדיקים אמתיים. אם אדם היה יודע לאן הצדיק יכול להגביה אותו לא היה ישן. היה מתעורר לבקש אותו!

  מי יכול לעזור לי היום?

  יש אור של דעת  שאני אמור לקבל היום. שיגרום לי לדלג משמחה, שיוציא אותי מהמיטה. שידחוף אותי להתחיל מחדש.

  פרשת קורח - רוח הנבואה שלנו בהשראתו של משה רבנו

  התחזקות נפלאה, והבטה פנימה אל מקור אור הדעת שבדור והטעויות העצומות של קורח (אהרן ומרים) ושלנו עצמנו

  רבי ישראל סלנטר זתע"א (כ"ה שבט)

  הלב הטוב, הצלם הנחמד, הנפש המאירה הזו של גאון וצדיק בישראל אשר עשה גדולות לעמו זכותו תביאנו לימות המשיח.

  "ויחי" - המעגל נסגר עם יוסף דווקא, למה?

  שיעור יסוד נפלא! ארבע פרשיות מספרות על יוסף, מה הרעיון? אנו מביטים מגבוה כיצד נשפעים רחמי השם.

  איך מקבלים מתנות מהשמים?

  יש אחד מיוחד שבדור שטיפס בשבילי לבו מהיכל אל היכל עד שהכיר את לבו והעלהו אל השם.

  ראש ורגל יחדיו ירננו

  מה יקרה לאדם שהרגל שלו אינה מקושרת עם הראש? כל ישראל, הם קומה אחת, דמות אדם אחת שלימה

  מהו צדיק הדור

  הוא מכניס בכולנו רוח חיים, 'כל מעשה קטן הוא חשוב ונפלא למרות שאפשר לעשות עוד, וזו האמת ולא נחמה'. כך דבריו.