קטגוריות

התפרסמו לאחרונה

נסיונות בפרנסה

הבה נקבל שוב כוחות, דעת ועצות כיצד להתמודד עם נסיונות הפרנסה. נשמע גם כיצד אחרים עשו את זה.

נתת ליראיך נס להתנוסס (ניסיונות)

כיצד הניסיון מוליד מתוכו אור וגדלות, שמחה והתרת הספיקות. כמה מקרים להמחשה. על רקע פרשת וירא.

יש מאין

מה המהפכה האמתית שהביא א"א לעולם? מה טיבה של אמונת יש מאין?מה עניין 'עין טובה' ו'עין רעה'? שיעור של הרב משה שפירא ז"ל.

השגחות השגחות השגחות (חדש)

כמה סיפורי השגחה מרתקים וההתחזקות העולה מהם

יש מועד ב'? (חדש)

האם יש באמת מועד ב'? שמעו על אנשים שעשו את זה, שהצליחו להניע את ליבם לראות אחרת, לפתוח את חדרי נפשם אל רחמים החדשים.

י"ג מידות הרחמים (חדש!)

הסברים בדברי הבקשה 'אל מלך יושב...' ובעיקר הסבר והעמקה בי"ג מידות הרחמים: חלוקתם, סדר המשכם ופעולתם!

במשעול התשובה

מהלכים בצד הלב המטפס במשעול התשובה, מקשיבים אל מה שהוא שומע, מביטים אל לבטיו ומצטרפים אליו

הקנה והושט (חדש)

הבה לא נרים ידיים ולא נעלים עיניים,  אלא נעצור וננסה עוד פעם לפעול גדולות בעניין האכילה ובעניין הברכות הקשורות בה.