קטגוריות

התפרסמו לאחרונה

היא היתה שלו (שיר הדף היומי)

אני בטוח שהרבה מסכימים למה שמספר השיר, ועד מהרה כל ישראל יעידו על זה!

תשעה באב האחרון

מדרש פלאי באיכה רבה מאיר באור כובש את לבנו ושופך דעת על התקופה כולה לאור דברי המהר"ל בפי הרב אריה כרמל זצ"ל

למה החורבן?

החלונות שדרכם רואים הנביאים מסמלים את ההכרה ותת ההכרה. האדם אמור להאיר את תת ההכרה שלו. התורה יודעת לעשות את זה.

איש האמונה – הרב סולובייצ'יק

שני תיאורים של בריאת האדם. שתי דמויות אדם קיימות בכל אחד מאתנו: אביר הקדמה ואיש האמונה הבודד

חמישייה באותה מגשייה

מולטיוויטמין של התחזקות, חמישה חיזוקים: *מדוע אנו ליסטים? *אגדת האגם * יתגבר כארי *אחרית הימים *עליית הנפש מן המצרים

הוא האיש שלנו! (חדש!)

אדם יודע כאשר מידת הדין דיברה. כל אחד יודע! כל אחד גם יודע שחייבים לעשות משהו. השאלה, מה עושים?! הנה לנו תכנית.

חדש! The Miracle Worker מחולל הניסים!

מה עושים בימים אלה כדי לנצח? מדוע סירב משה בשליחותו? מהו הכוח היודע לחולל ניסים? חייה של הלן קלר

כמה דברות שמענו מתוך האש?

השם השמיע לנו את הדברות מתוך האש. האם את כולן? מה עשה משה? הנה השיטות הנפלאות המבארות את אשר קרה ונשמתנו פורחת.