קטגוריות

התפרסמו לאחרונה

שלוש דרכים אל השמחה

שלוש גישות מעשיות, מומחשות, אל השמחה. זו המטרה של כולנו, לא? 

העלאת ניצוצות

מבוא (כניסה לעניינים).  לא על הלחם לבדו.   המלך והטבעת.  נוף האחדות.

הבהמה הקדושה סופרת את העומר

בימים האלה עם ישראל נישא על כנפי נשרים מביצת יגונו אל חווית האחדות האלוקית! ספירת העומר תעלה אותנו על כנפי הנשר גם היום.

מיכלא דמהמנותא – מאכל האמונה (חדש)

פנימיות עניין אכילת המצה. סוד השתלשלות השגות גבוהות דרך בירכת הדגן אלינו, והופעתן בדעתנו בבחינת אמונה. נפלא מאוד!!

על רב חיים ועל הפורים ועל מה שעובר עלינו

חדש! ניסיון לעכל את מה שקורה. להביט מעט מגבוה. האבידה הגדולה של רב חיים. האם אנו בעידן אפוקליפטי?

פרשת ויקרא שבת זכור: הקורבנות והדמיונות

מדוע התורה מאריכה בדיני קורבן העולה? מהו הספק הגדול ששמחת התרתו תמחה את עמלק? 

רוח נבואה

אמורה להתנוצץ בנו רוח נבואה שתתאר לנו את העתיד להיעשות עמנו בשכר יראת השמים ודביקות התורה שלנו

הבקרים המקסימים שהיו לנו

אה, איפה המתיקות שטעמנו כאשר רוח תשובה מאושרת נשבה בארץ. ובכן זה עבר, אבל רושם נשאר. ניצוץ בלב עדיין שר ...