שידורים להאזנה והורדה
 • יהלום של התחזקות
 • מצב רוח טוב והתחדשות
 • תפילה
 • מעגל השנה
 • יסודות במחשבה
 • פרשת השבוע
 • העם והארץ אז והיום
 • קיסמי החסידות
 • סיפורים וחוויות
 • היהדות והבריאה
 • לרשימה המלאה >>
 • קטגוריות

  יסודות במחשבה

  יש מאין

  מה המהפכה האמתית שהביא א"א לעולם? מה טיבה של אמונת יש מאין?מה עניין 'עין טובה' ו'עין רעה'? שיעור של הרב משה שפירא ז"ל.

  י"ג מידות הרחמים (חדש!)

  הסברים בדברי הבקשה 'אל מלך יושב...' ובעיקר הסבר והעמקה בי"ג מידות הרחמים: חלוקתם, סדר המשכם ופעולתם!

  במשעול התשובה

  מהלכים בצד הלב המטפס במשעול התשובה, מקשיבים אל מה שהוא שומע, מביטים אל לבטיו ומצטרפים אליו

  איש האמונה (שני תיאורי בריאת אדם) הרב סולובייצ'יק

  שני תיאורים של בריאת האדם. שתי דמויות אדם קיימות בכל אחד מאתנו: אביר הקדמה ואיש האמונה הבודד

  כמה דברות שמענו מתוך האש?

  השם השמיע לנו את הדברות מתוך האש. האם את כולן? מה עשה משה? הנה השיטות הנפלאות המבארות את אשר קרה ונשמתנו פורחת.

  בעינינו ראינו ובאזנינו שמענו

  ישראל כולם הגיעו במעמד הנורא למעלת 'פנים אל פנים' כמשה רבנו! - כיצד זה יתכן? מעמד הר סיני הוא תכלית ההיסטוריה - האמנם?

  ניסים!!

  האם אתה מאמין בניסים? האם יש 'הלכות ניסים' בשו"ע? מה ההבדל בין נס לבין מקרה מוזר? כמה ניסים צריך כדי שתאמין?

  עבודת המחשבות (ג) - עד היכן אפשר לטפס

  כיצד אפשר להשכיל בעליונים? מה סוד הצופה אל על? כל מחשבה היא קומה שלימה.

  עבודת המחשבות (ב) - עניין של הרגל

  כיצד מביאים את המחשבות הביתה? מהו אורח חייו של החושב טוב? מה עושים כאשר חלונות הנפש אינם בהירים? איך יוצאים מתוך הבחירה?

  עבודת המחשבות (א) - משלחת מלאכי טובים

  עיקר צורת הברית - מחשבות טובות! בעיקר בימים אלה כאשר ענני זיהום נוגפים את העולם ואנו מבקשים עבודה שתביא חיים חדשים

  התכבדו מכובדים! - "אשר יצר". קורונה 4

  בירכת אשר יצר: לעומק ולגובה. כיצד משתנים, כיצד מקבלים גדלות, לאור ההתבוננות בה.

  האור כמשל

  שיעור מלא מתיקות: פרקי שירה. הפנייה המשתנה אל הקב"ה בלשון הברכות. הסכנה שבהגשמה, במה אפשר להתבונן, האור כמשל.

  מסעי - ערך חיי אדם

  למה עונש כה כבד? מה הוא עשה? זה היה בשגגה?!! הרבה בנוגע לגולים לעיר המקלט, ורצון התורה כאן בנוגע לימינו אנו.

  מידת הביטחון - קורונה 1

  אנו צריכים לרכוש את מידת הביטחון כאוויר לנשימה ואולי יותר. מהי? ומה הם הדרכים להגיע אליה? כל אחד יכול!!

  אנו, המאמינים בשלמות! פרשת בהר

  מה הקשר בין ספירת העומר לספירת היובל? מה עניין השופר במצוות היובל? מהם שבעת השבועות? אנו יודעים שהאדם גדל בהתאם למשימות.

  תולדות - מדוע אומרים "אלוקי יצחק"?

  מהי ההשגה, ההבטה, המיוחדת באלוקות שלמדנו מיצחק אבינו שבזכותה אנו פונים אל הקב"ה כ'אלוקי יצחק'?

  והבדילנו מן התועים לשמחה

  כיצד נתעורר לשמוח עם התורה כך שהרגליים יינשאו מאליהם? במה נשתנינו מן הגויים? מה הבננו וידענו והם רחוקים מלהבין ולידע

  ההצלה הבטוחה

  אודות הפליאה שמידה כה נחוצה, כיראה מפני העליונים, אינה מצוייה בלב האדם. הדרך לזכות בה ולהנצל מן הוודאי לבוא.

  פרשת ראה - עד שתדע גודל הברכה

  כניסה אל עומק מעמד הר גריזים והר עיבל - כיצד בוחרים בברכה. שיעור מרומם, מחדש חיים, בעזרת ה'פחד יצחק', מפי הרב אריה כרמל.

  פרשת עקב - שירת הלל לארץ ישראל

  שבחה של ארץ ההבטחה: מעט על קדושתה מתוך ההלכה ההגדה והפרשה. אשרינו!

  התורה הירוקה ותפארת הארץ (פרשת מסעי)

  ערי הלוויים והחגורה הירוקה. מעשי מי גדולים יותר? ארץ יפה וחברה בריאה. איך יתפרנס האדם? איסור בל תשחית.

  פרשת קידוש השם בשואה. עניין החורבן והגאולה

  סיפורים יחודיים של קידוש השם בשואה. האם גם אנו מקדשי השם? מדוע מתגלה החורבן בעת בריאת העולם? לא להחמיץ!!

  פרשת פנחס - איש אשר רוח בו

  עיון נפלא במהות הרוח (לעומת הנפש והנשמה) וומהו 'האיש אשר רוח בו'? לא להחמיץ!

  פרשת חוקת: הטומאה והטהרה, מהם?

  מהי טומאה ומהי טומאת מת? מדוע היא לא נסבלת במקדש? מה סוד המקווה? תיאור פטירתו של הרב מיכל טוקצ'ינסקי, זת"ע

  פרשת בהעלותך: 'אה! מצרים המתוקה!'

  הביטו אל צבא השם ממעוף ציפור: מסע הדגלים הראשון! ואז צלילה אל הניסיונות והתיקונים... מהי ההיסטוריה עבורנו?

  על יפי הדיבור ועל הכזבים

  פתיחה - משל האמונה של הבעש"ט. ואז: כוחו הנפלא של הדיבור. היותו אלוקי. ולעומתו: הכזבים למיניהם, השחתת הצלם.

  על חינוך ועל שקרים

  איגרת להורים בעניין חינוך הילדים ובעניין טוהר הלשון. סוגי השקרים והשקרנים השונים. מאלף!

  לקראת עולם של טהרה - שבת פרה

  לקראת המועד. הנשמה זוהרת בקרב העם. מה עומק ההבדל בינינו לבין הגויים. מה משמעות הפרה האדומה? שיחת יסוד!

  מרד הנעורים

  מהו סוד גיל הנעורים? מה קורה אם הולכים עם זה עקום? המטרה - עולם הדדי אחד. ההזדמנות השנייה שלנו. תכנית יסוד יפהפייה!

  העמוד השני של העולם

  הקב"ה הוא עמוד התווך של המציאות. האם יש עמוד נוסף? כן, ישראל! ארבעים שנה במדבר לימד אותנו הקב"ה בגלוי מי ומה הם ישראל!

  מתוך הכעס אל האמונה

  תכנית התחזקות ועבודה לכל בעניין הכעס וארך אפיים, בליווי פרפראות נפלאות של התחזקות.

  משפטים: ההר כגיגית - הרצון הפנימי

  תכנית מדהימה אודות החוויה המסתורית המתוארת בסוף פרשתנו, השאלות העצומות המתעוררות שם ופתרונן הנורא.

  הרגעים המאושרים ההם - פרשת יתרו

  יש לבוא ויש בוא - יתרו ועמלק. אותם רגעים שמעל לזמן - דברים מתוך האש. מרגש! חיזוק מיוחד- לשומעים הידד!

  בא: העם בחר השם - היפך הארבה!

  ליל הסדר. הנבואות מתגשמות. תיקון עשרת המאמרות. פלא פלאים: ארבה. המושבה רחובות שודדה. זועות הרעב. ארבה היום.

  פרעה ומשה אצל המכות האחרונות וליל השימורים

  מכת ארבה, מכת חושך, המצוות שלקראת הנוק אאוט, ליל השימורים של הקב"ה ושל ישראל ועוד פיסגה של התחזקות למראה היציאה

  לידת הדעת במכות מצרים (פרשת וארא)

  גילוי בחינת הסובב כל עלמין, הוא הדרך לצאת מכל גלות. התוודע (ופנה) אל שם הוויה שהתגלה לעם ישראל וצא לחופשי.

  לאה ורחל בונות את בית ישראל

  כיצד התאמצו רחל ולאה להגדיל את חלקן בבניין בית יעקב. מה נשאר לנו מזה עד היום. שיעור מאלף ומרומם.

  ניחוחי יסודות מפרשת תולדות

  הניגודים והיחסים המיוחדים בין יצחק ורבקה. הבנים אלו כנגד אלו. הבכורה - זכויות וחובות. העם שלעתיד לבוא.

  ברית מילה - דיבורים וסיפורים

  תיאור המצווה הייחודית הזו מכל מיני נקודות תצפית: סיפורים רעיונות, מנהגים (הכל על רקע פרשת ויירא).

  עת ההשפעות העצומות!

  פתיחת זמן החורף, הידד! הידד! השקפת יסוד אודות מה שעומד לקרות ללומדי התורה, לנו כולנו, לאנושות ולמציאות כולה.

  נקבה תסובב גבר (פרשת בראשית)

  שיעור מדהים! האשה בגן עדן, החטא, התיקון: מיעוט אור הלבנה, מעמדה בתורה. אור חדש: משיח בן יוסף, מהפך - נקבה תסובב גבר!

  פרשת ניצבים: הנבואות הגדולות

  המעמד ההמוני של כריתת הברית. ואז, העמקה אל הנבואות העצומות של אחרית הימים, קיבוץ הגלויות ותנועת התשובה. יסודות בהשקפה.

  פרשת קורח - החולקים על התורה. אוי!!

  איך אפשר שרבים כל כך ימרדו במשה רבנו? האם באמת כולם שווים? מה יכול לאחד בין כל הניגודים? מה הראייה מהמטה הפורח?

  'נפש החיים - שער התפילה'

  איך פונים אל האינסוף? מה הקשר בין מזון לתפילה? ברכה זה ריבוי. וכי שייך ריבוי באינסוף? התפילה אירוע קוסמי ואנו שותפים!

  פרשת נשא - ויהי אור בשלוש המחנות!

  השכינה שירדה על הר סיני נשארה אתנו. ראו כיצד אורה בוקע בשלושה גוונים אל כל אופני החיים שלנו. שיעור מהמם!

  ערב חג השבועות

  תכנית בלעדית! מהו משל הקדמוני? איך זה שאין בתורה קליפה ופרי? איך זה שכל אחד יכול לקבל אור כזה? מהו באמת 'נעשה ונשמע'?

  אנחנו צריכים מורים!

  אם היו מציעים לי הרבה הרבה כסף לנהל אישית, אבל אישית, פרויקט של בניית גשר רחב מעל המפרץ בין עכו לחיפה - הייתי מקבל?

  פרשת בחוקותי - אם, ואם לא...

  הברית עם הקב"ה אמורה להיות עיקר חיינו, ואז אנו מוזמנים לגן עדן עלי אדמות, במידה ולא - הצרות תעשינה את המלאכה.

  למה היולדת מביאה קורבן חטאת? (ויקרא אל משה)

  מהו ההבדל התהומי בין 'ויקרא ה' אל משה' לבין 'ויקר אלוקים אל בלעם'? מהו קרבן החטאת? שיחה עם מסר עז ביותר על פי הרב פינקוס זצ"ל

  כי תשא - העגל והרועה

  תכנית חובה חברים! המסרטה עוקבת ברעדה אחר הנעשה במחנה ואחר כך בהר. הרגעים הבלעדיים והלימודים לדורות!

  הרנינו לשכינה

  ישראל נבראו מעולם התענוג, שם מקור השמחה. משם זה משתלשל עד שבאה לאדם כעין בת קול של רוח הקודש ממש - זו השמחה המצוייה

  פרשת בשלח - שירת הים והשירה לעתיד

  כאשר השכל מתאחד עם האמונה נבקעת קליפת הטבע בנפש האדם והוא עומד על מהותו ועל יעודו - שירת קיומו מתנגנת.

  פרשת בא - מכת חושך

  מכת חושך - מהי? כיצד נראתה? היתכן שהאור לאחד הוא החושך לשני? נשאו חן בעיניהם והשאילום - כיצד? מהו הרכוש הגדול?

  סוציאליזם יהודי ואהבת ישראל

  סוציאליזם יהודי: כיצד פותרת היהדות את העיוותים הסוציאלים? אהבת ישראל: הידעת את שיעור ההתבוללות? האם יהודי מומר יהודי?

  מה מטרתה הסופית של התורה?

  האם יש לתורה תכלית כוללת אחת? הידעתם כי הנביא ישעהו אמר לנו את התשובה? האם היא עדיין רלוונטית במאה ה - 21

  התרפים של לבן

  מה הם התרפים? לאיזו ראית עולם הם כה חשובים? האם השקפה זו עדיין מקננת בנפשות? מדוע רחל גנבה אותם? מה הקשר לחנוכה?

  פרשת וישלח - שני לילה ולילה

  קרב מעל לזמן ומלאך רע עונה אמן בעל כורחו. הלילה של האדמו"ר מפיאצנה הי"ד ומה הוסיף הס"מ על הברכות. הצרות לא נגמרות...

  האם אתה, האם אני, בצלם אלוקים?

  פתיחה מיוחדת: מתנת שמחה והתחזקות. ושיחה יפהפיה בעניין הייעוד של כל אדם להפוך עצמו לברייה מעניקה - לצנור של חיים.

  שלושת מאדירי הדעת הגדולים

  שיעור שלישי בסידרה. היכן עיקר פעולתו של היצר הרע? התורה, השבת וארץ ישראל - שלושת הכלים שבעזרתם מרחיבים מאוד את הדעת.

  השמחה, הברכה, הסוכה וגם הגויים

  בימים נוראים עוררנו זרמי חיים ענקיים. כיצד אנו עומדים לקבל אותם? מהם ענני הכבוד? מה לגויים אצל הסוכה?

  שאיפותינו לראש השנה

  אומה"ע לא יודעים כלום אודות יום הדין. 'היום הרת עולם'? והרי העולם נברא בכ"ה אלול? שאיפותינו בראש השנה - שני סוגים.

  סוף הקיץ הטוב ובעלי תשובה בקרן הרחוב

  כיצד מתעוררים לתשובה גם מפירות סוף הקיץ וכיצד קמה בניסים ישיבת-רחוב, יש מאין, בלב צפון תל אביב, ליד הים. שובה נפש, חוויה!

  המשפט הראשון במסילת ישרים

  השורות הראשונות בספר 'מסילת ישרים' השפיעו על כולנו. חובת האדם בעולמו: אהבת השם! זה סיפור חיינו ! לשם הכול חותר!

  ואתחנן - 7 דנחמתא, תפילת משה רבנו

  שבע הפטרות יוצאות דופן המטפסות אל פיסגת השנה. משה רבנו מלמד אותנו כיצד מקימים תפילה שתהיה סולם שראשו בשמים.

  עבמי"ם

  אגב העבמי"ם אנו יוצאים אל עמודי השקפה עצומים, מרחיבים את הצמצם על המציאות, רואים עד כמה רב הנעלם, ועד כמה גדול האדם.

  התרבות המערבית

  זהות האדם משתנה. עמל אנושי של אלפי שנים נמחק. עידן חדש! תאוצה גוברת של שינויים! סכנה ממשית מאיימת על צלם האדם וקיומו

  מבוא לתהלים ב: אדמוני עם יפה עיניים!

  ספר תהלים ניכתב בלב סופות הלב העזות. דוד שופך דמים רק באישור הסנהדרין. מבקש מהקב"ה שיחנך אותו כאב טוב! יפהפה.

  מבוא לתהלים א: גן עדן האבוד!

  שיעור נפלא! עם התהלים אינך לבד. מלכות וזמירות. גן עדן האבוד. אתם קרויים אדם. שומעים את הקולות. כאדם תמותון. ומה עכשיו?

  אמנציפציה (איך נהיינו חילונים) חלק ג

  מחירת חיסול: כיצד השפיע 'האור החדש' על עם עולם. תמורות עצומות בחיי יהודי מערב אירופה. גם המזרח 'מתעורר'. ומה היום?

  אמנציפציה (כיצד נהיינו חילונים) חלק ב'

  המהפכה הגדולה ובשורת השיוויון! נפוליאון מלהיב את הדמיון! התרגשות וחששות במחנה ישראל... העולם שוב לא יהיה מה שהיה.

  על סף אחדות הכל

  כיצד קריאת שמע מכינה אותנו אל עידן האחדות. אנו על סף חוויית אחדות העולה ובאה מששת ימות עולם. שיחת יסוד.

  לא מוותרים על התפילה

  אל מי אנו פונים? מה פירוש הגדול, הגבור והנורא? מה עולה משלושת ההשגות האלה? מהי התחבולה הנאמנה שתועיל לכוון בתפילה?

  התורה אינה "דת" - היא משהו אחר!

  מדוע אין סמלים מוחשיים לחג השבועות כמו סוכה ומצה? האם ייתכן שעם יבדה מלבו השגות וגבהים רוחניים הרבה ממעל לו?

  התורה - רחם העולם

  אבני הבניין של השקפתנו. מאלף! האותיות הקדושות. מדוע פותחת התורה בב' ? מהי הצלחה בתורה? צלם אלוקים באבן הנטושה... ועוד.

  היש הבדל ביני ובין צבא השמים?

  עוד תרופה לגאוה! שיחת יסוד נדירה אודות הפיתוי שאינו מניח לרגע - להרגיש את כוחי או את חולשתי. והשמים והארץ מעידים אחרת!

  כל צבעי הגאווה

  שרה'לה ואלינור, מי ילדה יותר טובה? מצעד הגאוות שלנו - וכי מגיע לך זר תהילה על שאתה יפה, גאון, אידיאליסט? על שאתה שפוי?

  מתוך האש: לא יהיה לך...

  הדיברה השנייה המהדהדת בכל לב לעד: 'לא יהיה לך', מצווה עצומה התקפה בכל רגע. מה היא אומרת?

  רפאינו ה' ונרפא

  התחזקות בברכת 'רפאינו'. איך מבקשים על הרפואה? כיצד מסיחים דעת מן השליחים ועומדים מול הרופא הגדול?

  חלום ומציאות

  חוויה מופלאה. שכונה חרדית טיפוסית בלילה הופכת להיות גלגל הצלה. חלום נורא מביא לחוויה של התרת הספיקות. מאלף ויסודי!

  פרשת בא- העדות הנאמנה והשנה האחרונה

  ואנו לקראת רגעי השיא בסיפור המדהים והנורא הזה. כוחו של החזיון אל מול דרכי ההגיון, ההסלמה במכות ועניין הכבדת הלב.

  ליאור באור החיים - עונש הכרת!

  עצם עונש הכרת מעיד על נצחיות הנפש והוא מפלאי האמונה. בעל דרוש 'אור החיים' מאיר לנו את חשכת המבוכה והספיקות. חובה!

  שבירת הכלים

  אנו נפגשים עם מושג 'שבירת הכלים'. גם אנחנו עולמות וגם אנו נשברים. מה קורה אז? מי מתקן? מה זה נקרא לברר? גרנדיוזי!

  סימפוניה של אחדות (שני חלקים)

  מיהו אלוקינו זה? הוא כל מה שיש, וכל מה שאתה רוצה ותרצה. ביאור נפלא והוראת דרך במצוות 'ואהבת את השם אלוקיך...' חובה!

  גלות ישמעאל

  האם מתוארת בחז"ל גלות קשה כזו? מהי זכותו של ישמעאל לרדוף את ישראל? כיצד תסתיים הגלות הזו?

  תורה על רקע מדע ואבולוציה

  האם ניתן להבין את סיפור הבריאה באופן שהוא מקדים בהרבה את המדע המודרני? ועוד, ועוד, שיחה מרתקת, בשני חלקים.

  ראשית האדם, המבול, ודור הפלגה

  פרשיות בראשית-נוח: הנס! עידן האדם. אדם ובהמה תושיע השם. 'בלע השם, פלג לשונם'.

  הגמד הפרוידיאני והאדם על הכסא

  ערב יוה"כ תשנ"ח, רדיו עשר. שיחה רבת עוצמה! מיהי הברייה הזו המוזמנת לבוא בשערי הטהרה של יום הכיפורים?!

  שני ראשי שנים

  לוח השנה שלנו בנוי סביב יציאת מצרים והעונות המתחלפות: שני ראשי שנים. כנגד זה יש לנו את מידת הדין ומידת הרחמים. כיצד?

  יראת שמים - המידה הנחשקת ביותר

  מה ידומם את שאון גלי היצר והמולת סערותיו? שני קטעים נפלאים של הרב יצחק בלאזר מספר " כוכבי אור"

  האדם ומקומו בבריאה

  שיעור על פי שורותיו המאלפות של הרב ש.ר. הירש בספרו 'איגרות צפון'.

  אנטשמיות יהודית

  רקטור האוניברסיטה העברית מאשים את התנועה הציונית בכך שקיבלה כאמת את טענות האנטישמיות ודרכי פעולתה. מאלף!

  הקריאה הגדולה בעולם

  הקריאה הגדולה של היהודי שהכל כאן אחד מהדהדת כל חייו. זה מה שבאנו לעשות כאן. שיחה יפהפיה.

  העולם הזה והעולם הבא

  מהו העולם הבא? האם יש באמת שני עולמות? מהיכן באה הרוח? מהו תפקידו של המוח? ע"פ שיחת ענק של הרב אריה כרמל

  סוד הסבל

  היהדות אינה מנסה לחפות על היסורים או לתרץ אותם, אבל הם כור היתוך להוליד מעלות אנושיות וחיים אנושיים כבירים יותר.

  האל הזר שבקרבך

  שיעור והתחזקות נפלאים על פי הרב נח ווייברג זצ"ל. איך תתכן מצוות לא תעשה תמידית? זה מחייב פיתוי תמידי, מהו?

  פרשת פנחס - בא אחד וקיבל שכר כולם

  אשריכן, בנות צלופחד. מה ההגיון מאחורי העיקרון שאחד מקבל שכר כולם? הסיפור אודות עכילס הגר. המצב הבלעדי היום.

  שבעת עמודי הביטחון - סידרת המצוות התמידיות

  ספר חובות הלבבות מונה שבעה תכונות הנדרשות מאדם כדי שנוכל לבטוח בו וממשיך להראות כיצד כולן נמצאות בקב"ה.

  השם אוהב אותי - סדרת המצוות התמידיות

  ע"פ הרב נח ווינברג זצ"ל. הראשונה - מצוות האמונה. פסגתה: חווית הביטחון בהשם. ראשית הביטחון נעוץ בהכרה שהשם אוהב אותי.

  מדוע דרך רשעים צלחה? מזמור ע"ג בתהלים.

  המשורר האלוקי שואל את שאלת השאלות באומץ לב המיוחד למאמינים הגדולים. לבסוף לבו מגלה לו את התשובה.

  ארבע העולמות

  מעט על עולמות האצילות, בריאה, יצירה ועשייה, וכיצד הם מקבילים לתיאור הנשמה שהיא הבריח התיכון.

  המפץ הגדול

  תיאור של המהלכים שהובילו לאישור מדעי של תיאוריית המפץ הגדול. שמעו, התחזקו והשכילו.

  הפליאה וההשתוממות שבלב - הלל צייטלין

  סערת הרגש הדתי, גלי האמונה האדירים, נולדו מתוך התחושה שחייבת להיות הווייה מחוץ להווייה שהאדם מתענה בה. הוויה שהיא הרחמים.

  השלל שאחר חג הפסח

  כאשר שככו גלי החג יש לאסוף את המתנות אשר נשארו על חופי הלב ולהקים את עמודי המציאות כפי שנתגלו ביציאת מצרים. חובה.

  עבדים היינו לפרעה במצרים

  הכל לפניכם: הממלכה המצרית בפריחתה, חיי העינוי והביזוי של העבדים. הגאולה! היציאה. קריעת ים סוף. ירידת המן. לא להחמיץ! חובה.

  אתה הראית לדעת

  תכנית-על, חברים. כיצד נתגלתה הדעת במלוא יופיה ואימתה בעולם וניפצה את האזיקים של הדמיון והבורות. תכנית חובה!

  שלושה פתחי גהינום

  תכנית חובה, חברים! מדרש חז"ל לא מובן הופך להיות אבן הפינה באמונה היהודית, על פי הדרכתו של המהר"ל.

  שבת פרה - קצה חוט לפיתרון הסוד

  מה סוד הולדת עם טהור מתוך הטומאה העולמית? כיצד יוצא ישראל מתוך האבסורד האורגני-פיזיקלי?

  עבדו את השם בשמחה

  עוד דרך להגיע אל השמחה, ואולי הגדולה מכולן, והפעם בהדרכת דוד המלך ב 'מזמור לתודה'.

  הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו

  השקפה, ממצה ויפה, מרחיבה את הדעת ויוקדת אהבה. במבט פשוט אנו רואים שאנו מוצפים מתנות. היכן, אם כן, השמחה?

  תכלית הכל - שכינה בתחתונים!

  חזון העליונים המשתוקקים לדור בתחתונים הוא הציר המרכזי עליו סובבת התורה וההסטוריה. ארבע פרקים העולים מעלה, מעלה.

  פרשת בא - 'למען תספר באוזני בנך ובן בנך...'

  תיאור חי של העבדות האומללה, הגאולה, והלידה של עם השם: עם המכיר ומפרסם את כבוד האלוקים. חוויה. תכנית חובה!

  גילוי שם הווייה

  הקב"ה מבשר למשה שבעקבות הגאולה, השם שיביע את הקשר המיוחד בין האלוקים לישראל יהיה השם המפורש. מפחיד.

  פרשת ויגש - עשירי בטבת

  החורבן: ראשיתו - עשירי בטבת. סקירה, ניתוח והתחזקות: מה קרה אז? מהי המשמעות של אותם המאורעות לגבינו היום?

  שני המשיחים: משיח בן יוסף ומשיח בן דוד.

  אחת מדמויות המסתורין ביהדות הוא משיח בן יוסף. מי הוא? מה שליחותו? כיצד ומדוע אנו מצפים לשני משיחים?

  פרשת וישב - אורו של משיח

  פרשה זו מספרת לנו, בין היתר, כיצד נכנס אל העולם אורו של משיח... ולמה דווקא ככה? על פי שיחתו הנפלאה של הרב אריה כרמל.

  שם נגד יפת

  שלושה בנים היו לנוח, מהם צמחו שתי תרבויות אדירות שהתוו דרך לאנושות: ירושלים ואתונה. הכל על פי הנבואה הראשונה בתורה.

  יהדות מול התייוונות

  מה רצו המתייוונים? איזו אמונה מפרידה בינינו לבין הגויים? האם החשמונאים נלחמו עבור אמונתם או עבור עמם?

  כפויי טובה בני כפויי טובה - סידרת המצוות התמידיות

  שיחה בסדרת המצוות התמידיות. אחד מהשיעורים הנפלאים של הרב נח ווינברג. שיעור יסוד במידת הביטחון.

  על הניסים: קריעת ים סוף ושיח עגבניות

  יסוד בהשקפה. שיחה של החתם סופר לקראת חג הפסח. משהו! מלא אמונה! מלא אמת!

  הבחירה החופשית

  מה אפשר לומר לבעל ייסורים?

  הדמעות שלנו העידו כי אדם מחונן בעוז הרוח הגדול ביותר, העוז לסבול.

  ארבע דרגות באמונה

  איך אני יודע שאני יודע? איך אפשר להיות בטוח במשהו?

  "השם אחד!"

  כל יהודי ידע פעם – ייחוד השם? זה מה שבאנו לעשות כאן! זה, זה! תכנית רבת עצמה והשראה.

  האם לימוד התורה שלי עוזר למישהו

  שיחה יפהפייה בעניין הדלק הרוחני המניע את הכדור הזה על כל בריותיו והוא - לימוד התורה שלנו.

  הכירות ראשונה עם התורה

  כיצד ומתי נכתב ספר התורה? מהי גדולתו? מהם גלגוליו עד שהגיע אלינו? הדברים האלה הם תעודת הזהות שלנו הבה נדע אותם.

  מעמד הר סיני

  הנכם מוזמנים להצטרף אל עם ישראל בשעותיו האדירות כאשר הבריאה עצרה את נשימתה והבורא ירד על הר סיני לתת תורה לבניו

  מסיבת מחזור

  מסיבת מחזור של החברה מהתיכון בליל שמיני של חנוכה. נכתב בשלהי הלילה - ליל פריחת האהבות משנות הנעורים.

  מהו צדיק הדור

  הוא מכניס בכולנו רוח חיים, 'כל מעשה קטן הוא חשוב ונפלא למרות שאפשר לעשות עוד, וזו האמת ולא נחמה'. כך דבריו.