שידורים להאזנה והורדה
 • שלושת השבועות, החורבן
 • יהלום של התחזקות
 • מצב רוח טוב והתחדשות
 • תפילה
 • יסודות בהשקפה
 • פרשת השבוע (ועיקרי היהדות)
 • העם והארץ אז והיום
 • קיסמי החסידות
 • סיפורים וחוויות
 • היהדות והבריאה
 • לרשימה המלאה >>
 • קטגוריות

  מפסח לשבועות דרך מירון

  הבהמה הקדושה סופרת את העומר

  בימים האלה עם ישראל נישא על כנפי נשרים מביצת יגונו אל חווית האחדות האלוקית! ספירת העומר תעלה אותנו על כנפי הנשר גם היום.

  סינדרלה עולה אל ההוד שבהוד

  לכו חזו מפעלות השם

  לכו חזו ברחמים האדירים של הקב"ה אשר שתל בינינו צדיקים אמתיים. אם אדם היה יודע לאן הצדיק יכול להגביה אותו לא היה ישן. היה מתעורר לבקש אותו!

  מחלוקת לשם שמים

  התחזקות נפלאה: כיצד נוכל להינשא על כנפי מחשבות טובות מעבר לכל המחלוקות שעולם ומלואו חולקים עלינו. (ברוח החסידות)

  ימים של גדולים - שבעה שבועות!

  מהי הגדלות אליה אנו חותרים בימים האלה? מה הרעיון מאחורי השבע כפול שבע (ימים)? האם יש בנו חורים שחורים (שצריך לסתום)?

  התחזקות בימי העומר

  כמה עוגיות טעימות של התחזקות (סביב ספירת העומר): הכנס לעולם של חסד,יתנו לך עוד! ספור ימים שבהם אתה שבוי קסם, ועוד...

  חכו ממתקים וכולו מחמדים

  איבדנו את האהבה בתענוגים שלהטה בכל בית בזמנים עברו. הימים האלה הם ההזדמנות לחולל בנו מפנה מציל חיים!

  משוטט אחר הניגון

  רצף של 'חיוכוזוקים' מקוריים, משעשעים ומגביהים סביב הבקרים המתחדשים עלינו בעונה זו, שמחת ל"ג בעומר ונפלאות הצדיקים.

  סופרים והולכים אחר ענני הכבוד

  התחזקות בדרך להר סיני. מהי העבודה של היציאה ממצרים, ספירת העומר וההליכה אחר השם אל פיסגת הדביקות?

  "חפש מעט טוב!"

  אביב תשע"ו, ימי הספירה, יום שלישי ב' אייר 10-5-16: "חפש מעט טוב!"

  גאווה! ב

  אביב תשע"ו ימי הספירה רדיו קול חי יום שני א' אייר "קישטה, גאוה!" ב'

  גאווה! א

  אביב תשע"ו, ימי הספירה, התעוררות יום ראשון 8-5-16 "קישטה, גאווה! א"

  מפסח לשבועות

  הטהרות ותיקון המידות - סידרת 'התעוררות', רדיו קול חי. אביב תשע"ו, יום רביעי כ"ו ניסן. 04-5-16

  הדרכים למירון הומיות

  דרכי הגליל הומות מאוטוביסים, הציון במירון שוקק חיים, עם ישראל מתקבץ אל יקוד משאלת לבו העצומה. כל הארץ לבשה חג.

  התעוררות- ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם • אהרון בר - 10.08.15 - קול חי

  האם יחלים בן המלך?

  יש משל חסידי שמספר על בן המלך שחלה מאוד מי הוא בן המלך?

  פתחו לי! אני עדיין רוצה! פסח שני

  האם אדם יכול להתקרב אל השם על ידי לימוד המקרא בלי הגמרא? איך רבי שמעון נהיה צדיק שכזה? יש פסח שני גם בשבילך!

  איך מקבלים מתנות מהשמים?

  יש אחד מיוחד שבדור שטיפס בשבילי לבו מהיכל אל היכל עד שהכיר את לבו והעלהו אל השם.

  סדר העדיפויות שלנו

  מפריחים את השממה של יום חדש, משנים את סדר העדיפויות

  הדברים היקרים בעולם

  רבי שמעון בר יוחאי אמר שיש בכוחו להעלות שוב את להבות האהבה והיראה בלבבות. איך הוא ידע להבטיח זאת?